Politika zasebnosti – Avto Moste – prodaja in servis vozil znamke Opel in Citroën
Close

Politika zasebnosti

Avto Moste in vaši osebni podatki

AVTO MOSTE d.o.o., s sedežem na Kajuhovi ulici 32A, 1000 Ljubljana, je pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila znamke Opel in Citroën. Kot upravljavec osebnih podatkov se zavedamo svoje odgovornosti pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki. V tej politiki zasebnosti pojasnjujemo, katere osebne podatke zbiramo, zakaj in kako jih obdelujemo, ter vas seznanjamo z vašimi pravicami.

Katere vaše osebne podatke zbiramo in za kakšen namen

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

Da vam lahko zagotovimo storitev in ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena ali zakonska obveznost, potrebujemo nekatere vaše osebne podatke, in sicer: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, elektronski naslov, telefonsko številko ter registrsko in VIN oznako vozila v primeru servisnih storitev.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Na podlagi našega zakonitega interesa za spremljanje potreb trga in zagotavljanja kakovostne storitve obdelujemo vaše osebne podatke z naslednjimi nameni:

 • interna analiza prodaje, vračanja kupcev in agregatnega obnašanja kupcev za optimizacijo poslovanja in oglaševanja. Anonimizirane osebne podatke iz prvega odstavka ter podatke o zgodovini opravljenih storitev uporabljamo za statistično analizo, s pomočjo katere lahko spremljamo dinamiko prodaje po tržnih segmentih s ciljem, da svojo ponudbo storitev prilagodimo razmeram na trgu.
 • osnovno prilagojeno komuniciranje. Če v sklopu analiz iz prejšnjega odstavka zaznamo različne tržne segmente kupcev, lahko vsaki skupini prilagodimo vsebino za komuniciranje. V tem primeru vas v eno izmed skupin razporedimo na podlagi vaših demografskih podatkov in zgodovine vaših nakupov. Pri tem ne uporabljamo profiliranja posameznih strank, temveč vas v sklopu agregatne obdelave razporedimo v eno izmed vnaprej oblikovanih skupin kupcev.
 • pošiljanje anket o zadovoljstvu. Z namenom pridobivanja povratne informacije o zadovoljstvu strank z našimi storitvami vam lahko pošljemo anketo. Prejemanje anket lahko odjavite.
 • neposredno trženje. Kot naši stranki vam želimo storitve nuditi tudi v prihodnje, zato vam lahko v skladu z zakonsko dopuščenimi možnostmi komuniciranja pošljemo povabilo na storitev, v katerem vas opozorimo tudi na morebitne akcije in novosti v ponudbi. Pri pošiljanju se držimo tega, kar lahko po našem mnenju kot naša stranka pričakujete, zato je komunikacija praviloma omejena na obdobje pred potekom veljavnosti naših storitev (npr. servisni intervali, glede življenjskega cikla vozila itd.). Prejemanje tovrstnih sporočil lahko odjavite.

Obdelava na podlagi vašega soglasja

V nekaterih primerih nam svoje osebne podatke posredujete skupaj s privolitvijo za obdelavo v točno določen namen. Na primer:

V teh primerih se vaši osebni podatki uporabljajo skladno s pogoji, ki jih sprejmete ob prijavi. Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, so vedno naštete skupaj z namenom obdelave v obrazcu, s katerim podajate privolitev.

Vaše osebne podatke lahko prejmemo tudi kadar nas kontaktirate s prošnjami za nasvete in z vprašanji v zvezi z našimi storitvami. V teh primerih vaše osebne podatke uporabljamo zgolj za namen, s katerim ste nas kontaktirali.

Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Več o njih lahko preberete na https://opel.avtomoste.si/tools/privacy/ in https://koncesionarji.citroen.si/pravno-obvestilo.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke hranimo v ognjevarnih omarah, na lastnih strežnikih ter na strežnikih ponudnikov IT v oblaku, skladno z veljavno zakonodajo. Za zaščito vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Do nekaterih vaših osebnih podatkov imajo lahko dostop naši obdelovalci osebnih podatkov, kot so na primer:

 • vzdrževalci sistema IT in ponudniki obdelave podatkov,
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr: MailChimp, Automaster),
 • ponudniki pošiljanja sporočil SMS (npr: Telekom Slovenije),
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr: Salesforce, Automaster, Carussel) itd.

Naši obdelovalci vaše osebne podatke obdelujejo izključno v našem imenu, v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam.

Podatke lahko prenesemo tudi do ponudnikov storitev zunaj EU, vključno z Združenimi državami Amerike. V primeru, da ti prenosi podatkov ne morejo zahtevati sklepa o ustreznosti s strani Evropske komisije, bomo v pogodbah z obdelovalci osebnih podatkov zagotovili, da so skladni z veljavnimi zakonskimi zahtevami.

Vaših osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot zahteva namen, za katerega smo jih pridobili:

 • osebne podatke, ki jih obdelujemo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, hranimo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja oziroma še največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznostih, s potekom zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Zaradi izpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje, račune hranimo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša.
 • osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon,
 • osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo trajno, do preklica te privolitve z vaše strani oz. vaše zahteve po prekinitvi obdelave. Take podatke izbrišemo še pred preklicem, le kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati z vami.

Vaše pravice

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

 • preklic privolitve: če ste privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za vas nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je mogoče, da vam po preklicu privolitve morda ne bomo več mogli nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. klub ugodnosti),
 • dostop: od nas lahko zahtevate informacijo, če obdelujemo vaše podatke ter podrobnosti te obdelave (namen obdelave, vrste osebnih podatkov, komu so podatki razkriti, obdobje hrambe itd.),
 • popravek: v primeru netočnosti lahko zahtevate, da vaše osebne podatke popravimo,
 • izbris: če menite, da podlaga za obdelavo vaših podatkov ne obstaja več, lahko od nas zahtevate izbris,
 • omejitev obdelave: če menite, da vaše osebne podatke obdelujemo tudi za neustrezne namene, lahko zahtevate omejitev obdelav zgolj na obdelave za ustrezne namene,
 • prenos: v strukturirani obliki imate pravico prejeti vse svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali in jih obdelujemo,
 • ugovor zoper obdelavo: kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja.

Svoje pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, poslano na AVTO MOSTE d.o.o., Kajuhova ulica 32A, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@avtomoste.si. Pošljete nam lahko tudi morebitna vprašanja v zvezi z varovanjem osebnih podatkov.

Če menite, da vaše osebne podatke obdelujemo v nasprotju z zakonodajo, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (www.ip-rs.si).

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Veljavnost Politike zasebnosti

Ta politika zasebnosti je bila nazadnje spremenjena 20. 11. 2020. Občasno jo lahko spremenimo, aktualno verzijo boste vedno našli na tej spletni strani in na sedežu družbe.